British Institute of Management

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

Jsme certifikovaná instituce poskytující kvalitní manažerské vzdělání.

IES Ministerstvo vnitra

Mezinárodně uznávané tituly

Po úspěšném dokončení studia absolventi získavají titul MBA či LL.M., uváděné za jménem. Oba tituly jsou v manažerské i právní praxi mezinárodně uznávané.

Zkušený lektorský tým

Tým lektorů je tvořen zkušenými špičkovými pedagogy z renomovaných vysokých škol a manažery z praxe s odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, kteří vedou studenty k efektivním aplikacím teoretických znalostí do praxe.

Efektivní využití dálkového studia

Programy jsou jednoleté s kombinovanou formou studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem. To studentům umožňuje přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem
Manažerské programy

Master of Business Administration

Studijní programy zaměřené na získání a rozšíření znalostí v oboru managementu, zakončené získáním mezinárodně uznávaného titulu MBA.

MBA Corporate Management

Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Corporate Management  je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu a práva, které se vyskytují u různých typů korporací.

Jarní termíny

Nový Jičín
17. března 2018

Ostrava
5. dubna 2018

 Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení do 8. 3. 2018

MBA Health Care Management

Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Health Care Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu v různých typech zdravotnických zařízení.

Jarní termíny

Nový Jičín
17. března 2018

Ostrava
5. dubna 2018

 Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení do 8. 3. 2018

Vzdělání má smysl


Reputace a profesní zlepšení

Přes 30 % absolventů si profesně polepšilo ihned po ukončení studia, získali vyšší stutus a lépe uspělo v konkurenci kolegů.

Vyšší plat

75 % absolventů získalo vyšší plat až o 30 %.

Získání nových kontaktů

Přes 40 % absolventů získalo studiem nové profesní kontakty.
Manažerské programy

LL.M. Business Law

Studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v oboru práva. Absolventi tohoto programu získají mezinárodní diplom a titul LL.M., který je v manažerské i právní praxi mezinárodně uznáván.
Zahájení podzimních běhů
Nový Jičín
24. března 2018

Ostrava
24. března 2018

 

Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení do 10. 3. 2018

Kde výuka probíhá

Nový Jičín

Cca jednou měsíčně v sobotu
(8 vyučovacích hodin 9:00–16:30)

Ostrava

2krát v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00–20:15)

O institutu

Naším cílem je poskytovat na evropské úrovni jednoleté vzdělávací programy MBA orientované na praxi, které jsou optimalizované pro časově vytížené posluchače.
Tým lektorů je tvořen zkušenými špičkovými pedagogy z renomovaných vysokých škol a manažery z praxe s odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, kteří vedou studenty k efektivním aplikacím teoretických znalostí do praxe.

Špičkoví pedagogové a manažeři s dlouholetými zkušenostmi.

Tým lektorů je tvořen zkušenými špičkovými pedagogy z renomovaných vysokých škol a manažery z praxe s odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, kteří vedou studenty k efektivním aplikacím teoretických znalostí do praxe.
 • Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

  Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

  Absolvent Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. V devadesátých letech studoval marketing na vysoké škole v nizozemském Eindhovenu. Autor více než 20 publikací v celkovém nákladu 140 tis. výtisků, více než 100 dalších publikačních výstupů (časopisy, konferenční sborníky atd.). Během své dlouhé pedagogické kariéry přednášel na řadě českých i zahraničních vysokých škol.

 • Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA

  Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA

  Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Ostrava, kde rovněž obhájila disertační práci. Více než 10 let se pohybovala v prostředí průmyslového podniku, kde se až na krátkodobé výjimky soustředila na oblast financí. V letech 2003 až 2016 působila na VŠPP, a.s., převážně na pozici prorektorky. Je aktivní rovněž v několika dozorčích orgánech právnických osob, kde získává mj. další praktické zkušenosti pro vlastní pedagogickou činnost.

 • RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

  RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

  Manažerské a ekonomické vzdělání získala na Podnikatelské fakultě VUT v Brně, na Nottingham Trent University a v dalších odborných kurzech. Pracovala na různých manažerských pozicích, dlouhodobě působí ve vysokém školství a ve vzdělávání dospělých jako odborný garant a lektor manažerských programů. V současné době vykonává funkci manažera kvality na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

 • Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., LL.M.

  Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., LL.M.

  Vystudovala právo a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Je absolventkou studijních programů MBA a LLM na Nottingham Trent University. Je právničkou a ekonomkou s dlouholetou praxí v oblasti korporátní komunikace a psychologie vyjednávání a mediátorkou zapsanou v seznamu
  mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod IČ: 03893057.

 • Ing. Ladislav Glogar

  Ing. Ladislav Glogar

  Absolvoval inženýrské i postgraduální studium na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. V rámci dalšího vzdělávání se zdokonaloval v mezinárodně certifikovaných kurzech – Leadership program, Corporate Governance, Exekutiv Leadership program, Strategické plánování, Strategický management a další. Dlouhodobě působil jako vrcholový manažer v zahraniční firmě zaměřené na výrobu automobilových komponentů, v současné době vykonává funkci výkonného ředitele sdružení Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Dlouhodobě se věnuje také lektorské činnosti jako externí vyučující na VŠB-TU Ostrava, UTB Zlín a na VŠP Ostrava, a to v oblastech strategického řízení, inovací a leadershipu.


Stovky spokojených absolventů


 • Pustit se v padesáti letech do studia může být pro někoho úsměvné a je pravdou, že jsem váhala, jestli se přihlásím ke studiu na institutu. Nelituji a můžu říct, že studium na této škole bylo pro mě inspirující, podnětné a užitečné.
  Po dobu studia jsem poznala erudované vysokoškolské pedagogy, odborníky různých oborů, kteří se podělili o své znalosti, letité zkušenosti z praxe, rozšířila jsem si i znalosti vztahující se k mému pracovnímu zařazení o úroveň výš. Pedagogové a přednášející vnímali i názory, podněty a zkušenosti studentů. Takže se hodiny měnily v dialog a jakýsi workshop, kde se spojovala teorie s praxí.
  Nezanedbatelný byl i přístup vedení institutu k nám studentům především ředitelkou a jednatelkou institutu RNDR. Alenou Olšákovou, MBA.
  Paní doktorko, děkuji a přeji institutu, přednášejícím i Vám osobně hodně dalších úspěchů.

  Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
  tajemnice MěÚ

 • Takřka už tři desetiletí stojím den co den před studenty a věřte, že se opět posadit do lavic a dobrovolně zaujmout jejich pozici, tedy nikoliv vzdělávat, ale být vzděláván, není rozhodnutí vůbec lehké. Nakonec jsem tuto odvahu našel a jedním slovem řečeno – nelituji.
  Určitě nemalou zásluhu na mém hodnocení má vedení institutu v čele s paní ředitelkou Dr. Olšákovou, která nám jednak během studia vytvořilo velmi kvalitní, příjemné a přívětivé studijní prostředí, ale rovněž měla obzvláště šťastnou a zkušenou ruku profesionálky při výběru našich lektorů.
  Samotná výuka mi potom jen potvrdila slibované a předčila očekávané. Totiž, naši lektoři byli nejen erudovaní vysokoškolští učitelé, ale především to byli lidé, kteří jsou přímo spojení ve svých oborech s praxí. Tento fakt při výuce resultoval v řešení reálných případových situací, studií či projektů, čímž se studium pohybovalo v reálné rovině, obohacovalo naše dosavadní zkušenosti, ale především dávalo smysl …

  Petr Novák
  učitel, podnikatel

 • Děkuji Vám za možnost studia v British Institute of Management s následným získáním titulu MBA. Účast na přednáškových modulech mi přinesla mnoho nových informací a zajímavých strategických pohledů na nejrůznější obchodní segmenty. Také velmi oceňuji možnosti konzultací s lektory konkrétních vlastních obchodních situací z praxe. Studium bylo pro mne přínosem a mohu případným zájemcům vřele doporučit.

  Bohumil Klement MBA
  obchodní ředitel

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

Podmínky přijetí

1

Ukončené terciární vzdělání nebo prokazatelně doložená minimálně pětiletá praxe v řídicí či manažerské pozici

2

Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu s povinnými přílohami
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena). Pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, je nutné k přihlášce přiložit čestné prohlášení o praxi

Adresa

British Institute of Management, s.r.o.
Štefánikova 2086/12
741 01 Nový Jičín

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky