Organizace výuky

Programy MBA, MPA a LL.M. jsou jednoleté, probíhají v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.
Při výuce lze rovněž konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Kde výuka probíhá


Nový Jičín

Cca jednou měsíčně v sobotu
(8 vyučovacích hodin 9:00–16:30)

Vyučované programy:


Ostrava

2krát v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00–20:15)

Vyučované programy:


Pobytové balíčky

Čtyři třídenní soustředění na různých zajímavých místech republiky doplněné relaxem, sportem a besedami se zajímavými hosty.
 

Vyučované programy:


E-learning

E-learning je realizován ve studentské sekci informačního systému, do které každý student obdrží přístup.

Organizace výuky kurzů

Organizace výuky kurzů je podrobně uvedena u každého kurzu v záložce Kurzy.
Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky