Organizace výuky

Programy MBA, MPA a LL.M. jsou jednoleté, probíhají v českém jazyce kombinovanou formou studia nebo studiem on-line. Kombinovaná forma studia zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem. On-line studium využívá e-learnig a zpracování seminárních prací z každého modulu. Při výuce lze rovněž konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života. Na závěr studia se zpracovává závěrečná práce, která se obhajuje před odbornou komisí. 

Obě formy studia umožňují studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání. U každého studenta záleží na rozhodnutí, který způsob výuky preferuje.

Kombinované studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v podzimním a v jarním termínu, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.

On-line studium je možné zahájit  v dohodnutém termínu.


Kde výuka probíhá


Nový Jičín

Přibližně jednou měsíčně v sobotu - 2 moduly
(2 x 4 vyučovací hodiny 9:00–15:30)

Vyučované programy:


Ostrava

1 krát v měsíci v pracovní den odpoledne (čtvrtek)
(4 vyučovací hodiny 17:00–20:15)

Vyučované programy:


Praha

Přibližně jednou měsíčně v sobotu - 2 moduly
(2 x 4 vyučovací hodiny 9:00–15:30)

Vyučované programy:


E-learning

E-learning je realizován ve studentské sekci informačního systému, do které každý student obdrží přístup.

Organizace výuky kurzů

Organizace výuky kurzů je podrobně uvedena u každého kurzu v záložce Kurzy.
Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky