References


Pustit se v padesáti letech do studia může být pro někoho úsměvné a je pravdou, že jsem váhala, jestli se přihlásím ke studiu na institutu. Nelituji a můžu říct, že studium na této škole bylo pro mě inspirující, podnětné a užitečné.

Po dobu studia jsem poznala erudované vysokoškolské pedagogy, odborníky různých oborů, kteří se podělili o své znalosti, letité zkušenosti z praxe, rozšířila jsem si i znalosti vztahující se k mému pracovnímu zařazení o úroveň výš. Pedagogové a přednášející vnímali i názory, podněty a zkušenosti studentů. Takže se hodiny měnily v dialog a jakýsi workshop, kde se spojovala teorie s praxí. Nezanedbatelný byl i přístup vedení institutu k nám studentům především ředitelkou a jednatelkou institutu RNDR. Alenou Olšákovou, MBA.

Paní doktorko, děkuji a přeji institutu, přednášejícím i Vám osobně hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ


Děkuji Vám za možnost studia v British Institute of Management s následným získáním titulu MBA. Účast na přednáškových modulech mi přinesla mnoho nových informací a zajímavých strategických pohledů na nejrůznější obchodní segmenty. Také velmi oceňuji možnosti konzultací s lektory konkrétních vlastních obchodních situací z praxe. Studium bylo pro mne přínosem a mohu případným zájemcům vřele doporučit.

Bohumil Klement MBA
obchodní ředitel


Takřka už tři desetiletí stojím den co den před studenty a věřte, že se opět posadit do lavic a dobrovolně zaujmout jejich pozici, tedy nikoliv vzdělávat, ale být vzděláván, není rozhodnutí vůbec lehké. Nakonec jsem tuto odvahu našel a jedním slovem řečeno – nelituji. Určitě nemalou zásluhu na mém hodnocení má vedení institutu v čele s paní ředitelkou Dr. Olšákovou, která nám jednak během studia vytvořilo velmi kvalitní, příjemné a přívětivé studijní prostředí, ale rovněž měla obzvláště šťastnou a zkušenou ruku profesionálky při výběru našich lektorů. Samotná výuka mi potom jen potvrdila slibované a předčila očekávané. Totiž, naši lektoři byli nejen erudovaní vysokoškolští učitelé, ale především to byli lidé, kteří jsou přímo spojení ve svých oborech s praxí. Tento fakt při výuce resultoval v řešení reálných případových situací, studií či projektů, čímž se studium pohybovalo v reálné rovině, obohacovalo naše dosavadní zkušenosti, ale především dávalo smysl …

Petr Novák
učitel, podnikatel

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky