Marketingové komunikace


Délka kurzu

16 hodin


Organizace výuky

2 × 8 vyučovacích hodin nebo
4 x 4 vyučovací hodiny


Lektorský tým

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Ing. Mgr. Petra Jandourková


Stručná anotace a cíle kurzu

Cílem kurzu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.


Obsah kurzu

  • Teorie marketingových komunikací, historický exkurz a souvislosti. Dělení a specifikace marketingových komunikací a jejich synergický efekt v 21. pro potřeby trhu českého a EU

  • Marketingový mix,  trh a jeho analýza, metody analýzy marketingového prostředí, sběr dostupných dat a jejich hodnocení

  • Strategický marketingový proces: plánování, řízení, realizace, kontrola a hodnocení (STEP, SWOT, PORTER v konkrétních případech firmy), novodobé trendy a vnímání marketingových komunikací

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky