Organizace veřejné správy


Délka kurzu

24 hodin


Organizace výuky

č. a. AK/VE-139/2015

3 × 8 vyučovacích hodin


Lektorský tým

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.


Stručná anotace a cíle kurzu

Cílem první části programu je seznámit posluchače s úlohou a postavením veřejné správy a popsat organizační strukturu a základní principy, kterými je veřejná správa ovládána. Pozornost je věnována problematice reformy veřejné správy především na úrovni územních samosprávných celků – obcí a krajů.

Cílem druhé části programu je objasnit nadstátní systém veřejné správy v EU, vysvětlit smluvní systém EU, její organizační strukturu a systém rozhodování v EU. Dále objasnit charakter unijního práva, úlohu unijního rozpočtu a charakterizovat politiky EU, zejména pak regionální a strukturální politiku. V rámci smluvního systému zvýraznit úlohu Maastrichtských smluv a jejich reformních smluv (Amsterdamské, Niceské a Lisabonské smlouvy). Dále pochopit postavení ČR v EU a podmínky jejího vstupu do EMU (eurozóny).


Obsah kurzu

 • Organizace veřejné správy v ČR

  • historický vývoj veřejné správy v ČR, uspořádání veřejné správy v ČR
  • postavení a organizace územně samosprávných celků („ÚSC“), právní subjektivita ÚSC
  • samostatná a přenesená působnost ÚSC
  • právní předpisy vztahující se k problematice veřejné správy
  • ÚSC a jejich organizace, orgány ÚSC, úřady ÚSC a jejich vnitřní organizace
 • Veřejná správa a EU

  • Úrovně systému veřejného sektoru a veřejné správy a jejich základní charakteristika
  • Charakteristika unijního nadstátního systému, stupně integračního procesu
  • Dosavadní vývoj Evropských společenství a EU
  • Smluvní charakter ES a EU, organizační struktura EU (orgány a instituce a jejich kompetence)
  • Právo EU, rozhodování v EU, rozpočet EU
  • Politiky EU
Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky