Podmínky přijetí

 • Uchazeč o studium profesního programu MBA/MPA/LL.M. musí splňovat následující podmínky:

  1

  Ukončené terciární vzdělání nebo prokazatelně doložená minimálně pětiletá praxe v řídicí či manažerské pozici

  2

  Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu s povinnými přílohami

  Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nemusí být úředně ověřena). Pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, je nutné k přihlášce přiložit čestné prohlášení o praxi

 • Bakalářské studium

  Uchazeč o vysokoškolské bakalářské studium musí splňovat následující podmínky:

  1

  Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  2

  Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu s povinnými přílohami – životopis, ověřená kopie maturitního vysvědčení, prosté kopie ročníkových vysvědčení, kopie rodného/oddacího listu a fotografie pasového formátu


  Magisterské studium

  Uchazeč o vysokoškolské navazující magisterské studium musí splňovat následující podmínky:

  1

  Ukončené bakalářské studium.

  2

  Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu s povinnými přílohami – životopis, ověřená kopie diplomu, prostá kopie vysvědčení o sttní zkoušce, kopie rodného/oddacího listu a fotografie pasového formátu

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky