Marketing v životě školy?


Délka semináře

8 vyučovacích hodin

Účastnický poplatek: 1 820 Kč s DPH


Organizace výuky

19. října 2017

od 8:30 do 15:00 hodin

Uzávěrka přihlášek 5.10.2017


Lektorský tým

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

akademický pracovník, vedoucí Katedry marketingu a hodnototvorných procesů – VŠPP, a.s. Praha. Autor odborných publikací (Marketingové řízení školy), vysokoškolských učebnic a skript a příspěvků v odborných časopisech, a to s vlastní praxí v řízení škol.


Stručná anotace a cíle kurzu

Potřebuje dnešní škola marketing?

Znáte pojem „Efektivní škola“?

Dokážete využít nové formy marketingu a jejich nástroje?


Obsah kurzu

  • "Efektivní škola" – její atributy

  • Základní pojmy marketingu (marketingový mix, reklama, public relations, marketingová komunikace)

  • Marketingové řízení školy (strategické řízení školy, styl řízení, produkt, komunikace cena, vnitřní personální marketing, relační marketing, evaluace)

  • Nové formy marketingu a jejich využití ve škole (internetová reklama, sociální sítě, buzz-marketing, …)

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky